FLEVOX Spot-On CAT

NÁKUP MOŽNÝ POUZE S OSVĚDČENÍM PRODEJCE VLP !!! Léčba koček při napadení blechami (Ctenocephalides spp.) a klíšťaty (Rhipicephalus ...

tenesco.cz

FLEVOX Spot-On CAT

kliknutím zvětšíte
FLEVOX Spot-On CAT
Pro nákup musíte být přihlášen a zároveň mít aktivovaný Váš účet.
Kód:10.074
NÁKUP MOŽNÝ POUZE S OSVĚDČENÍM PRODEJCE VLP !!!

Léčba koček při napadení blechami (Ctenocephalides spp.) a klíšťaty (Rhipicephalus sanguineus).

Insekticidní účinek proti novému napadení dospělými blechami přetrvává po dobu 4 týdnů. Blechy po napadení zvířete jsou zabity během 48 hodin. Přípravek může být použit jako součást léčebné strategie alergie na bleší kousnutí (FAD - Flea Allergy Dermatitis), pokud toto onemocnění bylo dříve diagnostikováno veterinárním lékařem.

Přípravek má přetrvávající akaricidní účinek proti klíšťatům (Rhipicephalus sanguineus a Dermacentor reticulatus) po dobu 1 týdne. V případě, že jsou klíšťata Dermacentor reticulatus na zvířeti přítomna v době, kdy je přípravek aplikován, nemusí být všechnaklíšťata zabita během prvních 48 hodin ale během prvního týdne po aplikaci.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
1 pipeta 0,5 ml obsahuje:

Léčivá(é)  látka(y):
Fipronilum                              50 mg

Pomocné látky:
Butylhydroxyanisol (E320)    0,2 mg
Butylhydroxytoluen (E321)    0,1 mg

LÉKOVÁ FORMA
Roztok pro nakapání na kůži - spot-on
Čirý, žlutý roztok

Kontraindikace
Nepoužívejte u koťat mladších než 8 týdnů stáří a/nebo vážících méně než 1 kg vzhledem k absenci dostupných dat.
Nepoužívejte u nemocných zvířat (systémové onemocnění, horečka…) nebo u zvířat v rekonvalescenci.
Nepoužívejte u králíků z důvodu nebezpečí nežádoucích reakcí až úhynu.
Nepoužívejte v případě přecitlivělosti na fipronil nebo některou z pomocných látek.
Nepodávejte perorálně.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh
Blechy ze zvířat většinou zamořují zvířecí pelíšky, lůžka a místa pravidelného odpočinku jako jsou koberce a čalouněný nábytek. Tato místa musí být na začátku všech opatření k potlačení masivního napadení blechami ošetřena vhodnými insekticidy a pravidelně vysávána vysavačem.

Klíšťata přítomná na zvířeti ještě před ošetřením nemusí být zabita během prvních 48 hodin po aplikaci přípravku, ale mohou být usmrcena během týdne. Proto je doporučeno odstranit klíšťata, která jsou přítomna na zvířeti, v době aplikace. Přípravek nezabraňuje přichycení klíštěte na zvíře. Pokud bylo zvíře ošetřeno před vystavením napadení klíšťaty, bude většina klíšťat zabita během 48 hodin po napadení. K uhynutí většinou dochází před sáním klíštěte a přenos onemocnění z klíštěte je proto minimalizován, ale není vyloučen. Uhynulé klíště většinou ze zvířete samo odpadne, zbylá klíšťata lze odstranit lehkým tahem.   Proti klíštěti Ixodes ricinus nebyl prokázán okamžitý ani přetrvávající účinek.

Informace ohledně vlivu koupání či šamponování na účinnost přípravku nejsou dostupné. Z tohoto důvodu by nemělo dojít ke koupání případně namočení ve vodě během 2 dnů po aplikaci přípravku a mělo by se zabránit koupání častějšímu než jednou týdně.

Při chovu více zvířat ve společné domácnosti musí být ošetřeni z důvodu optimálního řešení potlačení výskytu blech všichni psi a kočky v domácnosti vhodným insekticidem.

Pokud je přípravek používán jako součást léčebné strategie alergie na bleší kousnutí, doporučuje se měsíční aplikace přípravku pacientovi s alergií a všem ostatním kočkám  a psům v domácnosti také.

Zvláštní opatření pro použití
Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Zabraňte kontaktu přípravku s očima zvířete. V případě náhodného zasažení oka jej ihned a důkladně vypláchněte proudem vody.
Přípravek neaplikujte na rány nebo na poškozenou kůži.
Vzhledem ke známému bezpečnostnímu profilu účinné látky a pomocných látek nebyly provedeny zvláštní studie zaměřené na bezpečnost přípravku při opakovaném podání.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Tento přípravek může způsobit podráždění sliznice a očí. Zamezte kontaktu přípravku s ústy a očima.
V případě náhodného zasažení oka jej ihned a důkladně vypláchněte proudem vody.
Pokud podráždění oka přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři.
Zamezte kontaktu přípravku s prsty rukou. V případě potřísnění pokožky si umyjte ruce vodou s mýdlem.
Během aplikace přípravku nekuřte, nepijte ani nejezte.
Osoby, se známou přecitlivělostí k fipronilu nebo pomocným látkám (viz. bod 6.1.), by se měly vyhnout kontaktu s tímto veterinárním léčivým přípravkem.
Vyhněte se zbytečnému kontaktu s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud aplikovaný přípravek nezaschne. Z tohoto důvodu se doporučuje neošetřovat zvířata přípravkem během dne, ale zvečera a nedovolit po aplikaci zvířeti spát s majiteli a zvláště pak s dětmi.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)
Pokud dojde k olíznutí přípravku, lze krátkodobě pozorovat zvýšené slinění jako následek přirozené reakce.

Mezi velmi vzácně se vyskytující nežádoucí reakce  patří přechodné reakce kůže v místě podání (zabarvení kůže, lokální vypadávání srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkový pruritus nebo alopecie po podání přípravku. Ve výjimečných případech lze po aplikace pozorovat zvýšené slinění, vratné neurologické příznaky (hyperestézie, deprese, nervové příznaky), zvracení nebo respirační příznaky.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky
Laboratorní studie zaměřené na fipronil neprokázaly žádné teratogenní nebo embryotoxické účinky. Nebyly provedeny žádné studie u březích a kojících koček. Používejte jej proto pouze na základě zvážení poměru přínosů a rizik ošetřujícím veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce
Nejsou známy.

Podávané množství a způsob podání
Pouze k zevnímu podání.
Přípravek se podává lokálně, 1 pipetu o objemu 0,5 ml na kočku.
Minimální interval mezi aplikacemi je 4 týdny.

Způsob podání:

Rozhrňte srst zvířete mezi lopatkami tak, že byla viditelná kůže. Přiložte hrot pipety přímo na kůži a jemně pozvolna stiskněte tak, aby se obsah pipety vyprázdnil na kůži. Je důležité zabezpečit, aby byl přípravek aplikován na místo, kde si jej zvíře nemůže olízat a také, aby si jej zvířata po ošetření neolizovala navzájem.
Podávejte opatrně, abyste se vyhnuli nadměrnému zvlhčení srsti přípravkem, jelikož může vytvořit mastnou skvrnu v místě ošetření. Nicméně, pokud se tak stane, skvrna zmizí do 24 hodin po aplikaci, někdy ale může přetrvávat až 2 týdny.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné
Studie bezpečnosti zaměřené na cílová zvířata neodhalili vedlejší účinky při aplikaci jednoho až pětinásobku doporučené dávky u koček a koťat starších 8 týdnů a vážících okolo 1 kg. Riziko vzniku vedlejších účinků se ale může zvyšovat při předávkování

Ochranné lhůty
Není určeno pro potravinová zvířata.


FARMAKOLOGICKÉ IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI
Farmakoterapeutická skupina: Ectoparazitika k topickému použití včetně insekticidů,
ATCvet kód: QP53AX15

Farmakodynamické vlastnosti
Fipronil je insekticid a akaricid patřící do skupiny fenylpyrazolů. Inhibuje GABA komplex vazbou na chloridové kanály tak, že blokuje pre- a postsynaptický přenos chloridových iontů přes buněčné membrány. Důsledkem toho je nekoordinovaná činnost centrálního nervového systému a smrt hmyzu a roztočů. Fipronil také inhibuje glutamátem aktivované chloridové kanály (GloCls), které se nacházejí pouze u bezobratlých.

Farmakokinetické údaje
Po lokální aplikaci dochází u psů k mírně absorpci fipronilu přes kůži. Nízké koncentrace fipronilu lze detekovat v plazmě psů, koncentrace se ale mezi psy vysoce liší. Po aplikaci dochází k distribuci přípravku v srsti na základě koncentračního gradientu mezi místem aplikace a periferními oblastmi.

Hlavním metabolitem je sulfonový derivát fipronilu, který má také insekticidní a akaricidní vlastnosti. Koncentrace fipronilu v srsti se s časem snižuje.


FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

Seznam pomocných látek
Povidon (K17)
Butylhydroxyanisole (E320)
Butylhydroxytoluene (E321)
Diethylenglykol-monoethylether

Inkompatibility
Neuplatňuje se.

Doba použitelnosti
Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky

Zvláštní opatření pro uchovávání
Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Druh a složení vnitřního obalu
Primární balení se skládá z pipet vyrobených z polyacrylonitrilu/ polypropylenu - cyklický olefin kopolymer - polypropylenu / polypropylen termoformické folie uzavřené  polyakrilonitril / aluminium / polyethylen terephthalát foliovým víčkem.

Každá pipeta je zabalena v samostatném blistru.

Copyright © www.tenesco.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.tenesco.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace